Základní charakteristiky Tábor

 Údaj
Kód obce552 046
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 222
Orná půda (ha)2 218
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)252
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)600
Zemědělská půda (ha)3 070
Lesní půda (ha)1 564
Vodní plochy (ha)214
Zastavěné plochy (ha)257
Ostatní plochy (ha)1 116
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem9 465
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství201
Průmysl celkem1 123
Stavebnictví1 173
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 259
Doprava a skladování226
Ubytování, stravování a pohostinství584
Informační a komunikační činnosti201
Peněžnictví a pojišťovnictví407
Činnosti v oblasti nemovitostí423
Profesní, vědecké a technické činnosti1 431
Administrativní a podpůrné činnosti172
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání148
Zdravotní a sociální péče137
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti308
Ostatní činnosti840
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno415
podle právní formyStátní organizace24
Akciové společnosti74
Obchodní společnosti854
Družstevní organizace21
Finanční podniky0
Živnostníci6 437
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 080
Zemědělští podnikatelé69
Ostatní právní formy958
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)9
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov5
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 221
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem366
muži174
ženy192
Zemřelí celkem334
muži174
ženy160
Přirozený přírůstek celkem32
muži0
ženy32
Přistěhovalí celkem747
muži355
ženy392
Vystěhovalí celkem851
muži402
ženy449
Saldo migrace celkem-104
muži-47
ženy-57
Přírůstek/úbytek celkem-72
muži-47
ženy-25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži16 849
ženy18 175
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem4 937
muži2 540
ženy2 397
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži11 823
ženy12 248
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem6 016
muži2 486
ženy3 530
Střední stav obyvatel k 1.7.35 148
muži16 942
ženy18 206
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola9
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)8
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol7
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť4
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola2
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem15
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny6
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény5
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)16
Tělocvičny (vč. školních)17
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)37
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé17
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa28
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 47
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení19
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení6
Zařízení lékárenské péče15
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services