Základní charakteristiky Chotoviny

 Údaj
Kód obce552 461
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 139
Orná půda (ha)1 707
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)86
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)338
Zemědělská půda (ha)2 134
Lesní půda (ha)637
Vodní plochy (ha)76
Zastavěné plochy (ha)46
Ostatní plochy (ha)245
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem465
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem69
Stavebnictví101
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel89
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti47
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti30
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci335
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé22
Ostatní právní formy43
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 139
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži7
ženy11
Zemřelí celkem25
muži10
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-3
ženy-4
Přistěhovalí celkem64
muži30
ženy34
Vystěhovalí celkem48
muži19
ženy29
Saldo migrace celkem16
muži11
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem9
muži8
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži856
ženy843
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem299
muži158
ženy141
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži572
ženy556
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem272
muži126
ženy146
Střední stav obyvatel k 1.7.1 678
muži842
ženy836
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services