Základní charakteristiky Staré Město

 Údaj
Kód obce552 551
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)468
Orná půda (ha)153
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)65
Zemědělská půda (ha)245
Lesní půda (ha)72
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)97
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem406
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem57
Stavebnictví46
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel105
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí16
Profesní, vědecké a technické činnosti54
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti70
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci265
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání42
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 468
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži8
ženy6
Zemřelí celkem8
muži4
ženy4
Přirozený přírůstek celkem6
muži4
ženy2
Přistěhovalí celkem58
muži27
ženy31
Vystěhovalí celkem32
muži16
ženy16
Saldo migrace celkem26
muži11
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem32
muži15
ženy17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži720
ženy733
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem248
muži120
ženy128
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži497
ženy467
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem241
muži103
ženy138
Střední stav obyvatel k 1.7.1 404
muži692
ženy712
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services