Základní charakteristiky Mladá Vožice

 Údaj
Kód obce552 704
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 159
Orná půda (ha)1 567
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)89
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)556
Zemědělská půda (ha)2 213
Lesní půda (ha)580
Vodní plochy (ha)80
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)233
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem527
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem112
Stavebnictví80
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel93
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství31
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti59
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti48
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci365
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání59
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy62
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 158
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži15
ženy14
Zemřelí celkem29
muži19
ženy10
Přirozený přírůstek celkem0
muži-4
ženy4
Přistěhovalí celkem48
muži22
ženy26
Vystěhovalí celkem54
muži18
ženy36
Saldo migrace celkem-6
muži4
ženy-10
Přírůstek/úbytek celkem-6
muži0
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 325
ženy1 384
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem427
muži198
ženy229
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži941
ženy877
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem464
muži186
ženy278
Střední stav obyvatel k 1.7.2 699
muži1 320
ženy1 379
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services