Základní charakteristiky Horní Suchá

 Údaj
Kód obce552 739
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)980
Orná půda (ha)303
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)100
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)22
Zemědělská půda (ha)425
Lesní půda (ha)247
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)232
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem704
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem98
Stavebnictví87
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel195
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství36
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví18
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti97
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti76
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci512
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání71
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy41
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 980
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem41
muži18
ženy23
Zemřelí celkem51
muži25
ženy26
Přirozený přírůstek celkem-10
muži-7
ženy-3
Přistěhovalí celkem223
muži120
ženy103
Vystěhovalí celkem148
muži78
ženy70
Saldo migrace celkem75
muži42
ženy33
Přírůstek/úbytek celkem65
muži35
ženy30
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 300
ženy2 276
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem727
muži381
ženy346
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 634
ženy1 519
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem696
muži285
ženy411
Střední stav obyvatel k 1.7.4 497
muži2 264
ženy2 233
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services