Základní charakteristiky Planá nad Lužnicí

 Údaj
Kód obce552 828
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 142
Orná půda (ha)309
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)83
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)252
Zemědělská půda (ha)644
Lesní půda (ha)1 020
Vodní plochy (ha)153
Zastavěné plochy (ha)65
Ostatní plochy (ha)260
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem964
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství36
Průmysl celkem162
Stavebnictví114
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel224
Doprava a skladování34
Ubytování, stravování a pohostinství63
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví36
Činnosti v oblasti nemovitostí39
Profesní, vědecké a technické činnosti120
Administrativní a podpůrné činnosti29
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání16
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti57
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno36
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti105
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci657
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání95
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy90
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 142
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem43
muži27
ženy16
Zemřelí celkem22
muži13
ženy9
Přirozený přírůstek celkem21
muži14
ženy7
Přistěhovalí celkem174
muži89
ženy85
Vystěhovalí celkem158
muži85
ženy73
Saldo migrace celkem16
muži4
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem37
muži18
ženy19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 870
ženy2 008
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem673
muži336
ženy337
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 330
ženy1 352
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem523
muži204
ženy319
Střední stav obyvatel k 1.7.3 800
muži1 832
ženy1 968
Průměrný věk39,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services