Základní charakteristiky Sezimovo Ústí

 Údaj
Kód obce553 069
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)844
Orná půda (ha)122
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)67
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)48
Zemědělská půda (ha)238
Lesní půda (ha)334
Vodní plochy (ha)73
Zastavěné plochy (ha)50
Ostatní plochy (ha)149
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 599
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem246
Stavebnictví209
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel403
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství80
Informační a komunikační činnosti27
Peněžnictví a pojišťovnictví61
Činnosti v oblasti nemovitostí81
Profesní, vědecké a technické činnosti243
Administrativní a podpůrné činnosti26
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání24
Zdravotní a sociální péče22
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti43
Ostatní činnosti155
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno72
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti91
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci1 181
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání179
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy159
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 844
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem64
muži28
ženy36
Zemřelí celkem84
muži51
ženy33
Přirozený přírůstek celkem-20
muži-23
ženy3
Přistěhovalí celkem190
muži96
ženy94
Vystěhovalí celkem186
muži93
ženy93
Saldo migrace celkem4
muži3
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem-16
muži-20
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 552
ženy3 747
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 008
muži530
ženy478
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 244
ženy2 171
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 876
muži778
ženy1 098
Střední stav obyvatel k 1.7.7 341
muži3 586
ženy3 755
Průměrný věk45,2
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services