Základní charakteristiky Holýšov

 Údaj
Kód obce553 654
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 931
Orná půda (ha)381
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)53
Zemědělská půda (ha)485
Lesní půda (ha)2 159
Vodní plochy (ha)25
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)219
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 065
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem185
Stavebnictví117
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel243
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství53
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí131
Profesní, vědecké a technické činnosti77
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti84
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno35
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti46
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci738
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání95
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy198
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 931
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem46
muži24
ženy22
Zemřelí celkem40
muži20
ženy20
Přirozený přírůstek celkem6
muži4
ženy2
Přistěhovalí celkem113
muži57
ženy56
Vystěhovalí celkem87
muži45
ženy42
Saldo migrace celkem26
muži12
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem32
muži16
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 453
ženy2 522
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem808
muži412
ženy396
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 710
ženy1 713
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem744
muži331
ženy413
Střední stav obyvatel k 1.7.4 970
muži2 451
ženy2 519
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services