Základní charakteristiky Cheb

 Údaj
Kód obce554 481
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 635
Orná půda (ha)3 617
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)175
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)1 250
Zemědělská půda (ha)5 050
Lesní půda (ha)1 448
Vodní plochy (ha)1 299
Zastavěné plochy (ha)225
Ostatní plochy (ha)1 614
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem9 011
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství208
Průmysl celkem1 008
Stavebnictví1 014
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel3 576
Doprava a skladování294
Ubytování, stravování a pohostinství869
Informační a komunikační činnosti105
Peněžnictví a pojišťovnictví146
Činnosti v oblasti nemovitostí620
Profesní, vědecké a technické činnosti989
Administrativní a podpůrné činnosti218
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání102
Zdravotní a sociální péče130
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti211
Ostatní činnosti732
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno730
podle právní formyStátní organizace31
Akciové společnosti34
Obchodní společnosti765
Družstevní organizace25
Finanční podniky0
Živnostníci6 033
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání681
Zemědělští podnikatelé37
Ostatní právní formy2 920
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 17
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 639
Počet katastrů19
Počet územně technických jednotek19
Počet částí obce19
ObyvatelstvoŽivě narození celkem320
muži162
ženy158
Zemřelí celkem299
muži168
ženy131
Přirozený přírůstek celkem21
muži-6
ženy27
Přistěhovalí celkem628
muži297
ženy331
Vystěhovalí celkem893
muži431
ženy462
Saldo migrace celkem-265
muži-134
ženy-131
Přírůstek/úbytek celkem-244
muži-140
ženy-104
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži16 088
ženy16 735
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem5 089
muži2 634
ženy2 455
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži11 418
ženy11 238
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem5 078
muži2 036
ženy3 042
Střední stav obyvatel k 1.7.33 210
muži16 292
ženy16 918
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)8
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem17
z tohoDomovy pro seniory3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény9
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)14
Tělocvičny (vč. školních)20
Stadiony otevřené4
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé15
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa20
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 40
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení22
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení6
Zařízení lékárenské péče13
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services