Základní charakteristiky Aš

 Údaj
Kód obce554 499
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 586
Orná půda (ha)672
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)128
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)847
Zemědělská půda (ha)1 647
Lesní půda (ha)3 166
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)98
Ostatní plochy (ha)645
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 148
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství88
Průmysl celkem473
Stavebnictví354
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 018
Doprava a skladování68
Ubytování, stravování a pohostinství263
Informační a komunikační činnosti30
Peněžnictví a pojišťovnictví38
Činnosti v oblasti nemovitostí194
Profesní, vědecké a technické činnosti231
Administrativní a podpůrné činnosti59
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání33
Zdravotní a sociální péče38
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti59
Ostatní činnosti233
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno221
podle právní formyStátní organizace15
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti270
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci2 105
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání201
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy680
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov6
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 586
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem121
muži71
ženy50
Zemřelí celkem107
muži49
ženy58
Přirozený přírůstek celkem14
muži22
ženy-8
Přistěhovalí celkem334
muži150
ženy184
Vystěhovalí celkem326
muži151
ženy175
Saldo migrace celkem8
muži-1
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem22
muži21
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 456
ženy6 620
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 201
muži1 169
ženy1 032
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 530
ženy4 473
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 872
muži757
ženy1 115
Střední stav obyvatel k 1.7.13 036
muži6 432
ženy6 604
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče7
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services