Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Františkovy Lázně

 Údaj
Kód obce554 529
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 576
Orná půda (ha)998
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)51
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)376
Zemědělská půda (ha)1 431
Lesní půda (ha)497
Vodní plochy (ha)213
Zastavěné plochy (ha)60
Ostatní plochy (ha)375
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 580
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství62
Průmysl celkem144
Stavebnictví189
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel485
Doprava a skladování73
Ubytování, stravování a pohostinství310
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví24
Činnosti v oblasti nemovitostí91
Profesní, vědecké a technické činnosti136
Administrativní a podpůrné činnosti53
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání19
Zdravotní a sociální péče30
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti43
Ostatní činnosti143
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno88
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti13
Obchodní společnosti138
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci1 090
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání131
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy317
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny13
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 576
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem51
muži35
ženy16
Zemřelí celkem56
muži24
ženy32
Přirozený přírůstek celkem-5
muži11
ženy-16
Přistěhovalí celkem171
muži70
ženy101
Vystěhovalí celkem166
muži71
ženy95
Saldo migrace celkem5
muži-1
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem0
muži10
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 663
ženy2 906
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem846
muži443
ženy403
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 833
ženy1 953
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem937
muži387
ženy550
Střední stav obyvatel k 1.7.5 568
muži2 654
ženy2 914
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 10
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services