Základní charakteristiky Lázně Kynžvart

 Údaj
Kód obce554 600
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 258
Orná půda (ha)293
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)466
Zemědělská půda (ha)782
Lesní půda (ha)2 118
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)300
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem367
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem52
Stavebnictví66
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel76
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti43
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci269
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 258
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži9
ženy4
Zemřelí celkem13
muži4
ženy9
Přirozený přírůstek celkem0
muži5
ženy-5
Přistěhovalí celkem18
muži11
ženy7
Vystěhovalí celkem37
muži16
ženy21
Saldo migrace celkem-19
muži-5
ženy-14
Přírůstek/úbytek celkem-19
muži0
ženy-19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži731
ženy732
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem200
muži116
ženy84
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži507
ženy503
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem253
muži108
ženy145
Střední stav obyvatel k 1.7.1 496
muži738
ženy758
Průměrný věk43,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services