Základní charakteristiky Praha

 Údaj
Kód obce554 782
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)49 615
Orná půda (ha)14 676
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)10
Zahrady (ha)3 960
Ovocné sady (ha)619
Trvalé trávní porosty (ha)870
Zemědělská půda (ha)20 135
Lesní půda (ha)5 122
Vodní plochy (ha)1 076
Zastavěné plochy (ha)4 995
Ostatní plochy (ha)18 288
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem540 360
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7 056
Průmysl celkem40 543
Stavebnictví49 212
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel146 759
Doprava a skladování13 033
Ubytování, stravování a pohostinství19 794
Informační a komunikační činnosti19 506
Peněžnictví a pojišťovnictví5 486
Činnosti v oblasti nemovitostí59 587
Profesní, vědecké a technické činnosti94 810
Administrativní a podpůrné činnosti16 607
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení255
Vzdělávání8 836
Zdravotní a sociální péče6 652
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12 099
Ostatní činnosti32 073
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů119
Nezjištěno12 413
podle právní formyStátní organizace1 045
Akciové společnosti12 483
Obchodní společnosti146 198
Družstevní organizace6 078
Finanční podniky8
Živnostníci272 613
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání33 877
Zemědělští podnikatelé658
Ostatní právní formy73 490
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček84
Stálá kina29
Multikino11
Divadlo88
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)74
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)184
Kulturní zařízení ostatní265
Středisko pro volný čas dětí a mládeže40
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 178
Hřbitov61
Krematorium2
Smuteční síň5
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 49 613
Počet katastrů112
Počet územně technických jednotek149
Počet částí obce112
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14 176
muži7 225
ženy6 951
Zemřelí celkem12 411
muži5 950
ženy6 461
Přirozený přírůstek celkem1 765
muži1 275
ženy490
Přistěhovalí celkem32 194
muži16 025
ženy16 169
Vystěhovalí celkem28 843
muži14 803
ženy14 040
Saldo migrace celkem3 351
muži1 222
ženy2 129
Přírůstek/úbytek celkem5 116
muži2 497
ženy2 619
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži605 484
ženy641 296
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem170 253
muži87 337
ženy82 916
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži428 481
ženy428 013
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem220 033
muži89 666
ženy130 367
Střední stav obyvatel k 1.7.1 237 943
muži600 786
ženy637 157
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola332
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)26
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)218
Střední školyobory gymnázií68
obory středních odborných škol a praktických škol111
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť52
obory nástavbového studia46
Základní umělecká škola36
Konzervatoře8
Jazyková škola2
Vyšší odborná škola39
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem315
z tohoDomovy pro seniory25
Domovy pro osoby se zdravotním postižení7
Azylové domy23
Chráněné bydlení15
Denní stacionáře28
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež20
Sociální poradny86
Domy s pečovatelskou službou50
SportKoupaliště a bazény55
- z toho kryté bazény33
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)255
Tělocvičny (vč. školních)180
Stadiony otevřené21
Stadiony kryté6
Zimní stadiony kryté i otevřené12
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)42
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení73
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení61
Ambulantní zařízení40
Detašované pracoviště ambulantního zařízení31
Nemocnice 28
Detašované pracoviště nemocnice31
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné11
Ostatní lůžková zařízení40
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení31
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé520
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé14
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost240
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost7
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa947
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa38
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa173
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa19
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1 288
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty236
Ostatní samostatná zařízení561
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení99
Zařízení lékárenské péče360
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče6
Jesle7
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc2
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci21
Okresní zdravotní ústav2
Transfuzní stanice8
Partners Financial Services