Základní charakteristiky Plzeň

 Údaj
Kód obce554 791
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)13 767
Orná půda (ha)4 301
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)974
Ovocné sady (ha)48
Trvalé trávní porosty (ha)650
Zemědělská půda (ha)5 973
Lesní půda (ha)2 583
Vodní plochy (ha)437
Zastavěné plochy (ha)1 000
Ostatní plochy (ha)3 774
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem49 347
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství1 198
Průmysl celkem5 972
Stavebnictví6 422
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel13 942
Doprava a skladování1 382
Ubytování, stravování a pohostinství2 529
Informační a komunikační činnosti972
Peněžnictví a pojišťovnictví784
Činnosti v oblasti nemovitostí3 520
Profesní, vědecké a technické činnosti6 786
Administrativní a podpůrné činnosti1 564
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení39
Vzdělávání896
Zdravotní a sociální péče775
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1 393
Ostatní činnosti3 660
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů1
Nezjištěno1 828
podle právní formyStátní organizace140
Akciové společnosti453
Obchodní společnosti7 564
Družstevní organizace187
Finanční podniky0
Živnostníci29 967
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání4 796
Zemědělští podnikatelé152
Ostatní právní formy10 885
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček42
Stálá kina6
Multikino1
Divadlo10
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)6
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)25
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže6
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 25
Hřbitov11
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 13 767
Počet katastrů23
Počet územně technických jednotek27
Počet částí obce25
ObyvatelstvoŽivě narození celkem1 712
muži876
ženy836
Zemřelí celkem1 755
muži866
ženy889
Přirozený přírůstek celkem-43
muži10
ženy-53
Přistěhovalí celkem3 459
muži1 718
ženy1 741
Vystěhovalí celkem3 246
muži1 676
ženy1 570
Saldo migrace celkem213
muži42
ženy171
Přírůstek/úbytek celkem170
muži52
ženy118
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži81 304
ženy86 168
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem22 649
muži11 541
ženy11 108
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži56 443
ženy56 263
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem32 117
muži13 320
ženy18 797
Střední stav obyvatel k 1.7.167 525
muži81 362
ženy86 163
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola50
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)4
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)30
Střední školyobory gymnázií6
obory středních odborných škol a praktických škol19
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť9
obory nástavbového studia10
Základní umělecká škola7
Konzervatoře1
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola3
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem59
z tohoDomovy pro seniory4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy4
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře3
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež4
Sociální poradny21
Domy s pečovatelskou službou12
SportKoupaliště a bazény17
- z toho kryté bazény4
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)25
Tělocvičny (vč. školních)40
Stadiony otevřené5
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení5
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení6
Ambulantní zařízení10
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 4
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení10
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé75
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost29
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa136
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa26
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa6
Samostatná ordinace lékaře specialisty 194
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty24
Ostatní samostatná zařízení74
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení8
Zařízení lékárenské péče62
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče2
Jesle2
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci5
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice2
Partners Financial Services