Základní charakteristiky Ústí nad Labem

 Údaj
Kód obce554 804
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 397
Orná půda (ha)813
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)522
Ovocné sady (ha)35
Trvalé trávní porosty (ha)1 503
Zemědělská půda (ha)2 873
Lesní půda (ha)2 423
Vodní plochy (ha)491
Zastavěné plochy (ha)516
Ostatní plochy (ha)3 093
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem22 582
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství278
Průmysl celkem2 170
Stavebnictví2 909
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel6 306
Doprava a skladování583
Ubytování, stravování a pohostinství1 210
Informační a komunikační činnosti411
Peněžnictví a pojišťovnictví516
Činnosti v oblasti nemovitostí1 648
Profesní, vědecké a technické činnosti3 124
Administrativní a podpůrné činnosti499
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení24
Vzdělávání367
Zdravotní a sociální péče390
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti587
Ostatní činnosti1 653
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno498
podle právní formyStátní organizace94
Akciové společnosti167
Obchodní společnosti3 143
Družstevní organizace68
Finanční podniky0
Živnostníci14 301
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání2 160
Zemědělští podnikatelé60
Ostatní právní formy3 420
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček11
Stálá kina5
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)14
Kulturní zařízení ostatní39
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 11
Hřbitov7
Krematorium2
Smuteční síň3
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 396
Počet katastrů26
Počet územně technických jednotek29
Počet částí obce22
ObyvatelstvoŽivě narození celkem998
muži534
ženy464
Zemřelí celkem947
muži481
ženy466
Přirozený přírůstek celkem51
muži53
ženy-2
Přistěhovalí celkem1 694
muži812
ženy882
Vystěhovalí celkem2 256
muži1 162
ženy1 094
Saldo migrace celkem-562
muži-350
ženy-212
Přírůstek/úbytek celkem-511
muži-297
ženy-214
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži45 312
ženy48 435
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem14 853
muži7 581
ženy7 272
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži31 487
ženy31 795
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem15 612
muži6 244
ženy9 368
Střední stav obyvatel k 1.7.94 559
muži45 751
ženy48 808
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola36
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)21
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol11
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť5
obory nástavbového studia6
Základní umělecká škola4
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem56
z tohoDomovy pro seniory5
Domovy pro osoby se zdravotním postižení4
Azylové domy2
Chráněné bydlení3
Denní stacionáře3
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež4
Sociální poradny16
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény9
- z toho kryté bazény3
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)31
Tělocvičny (vč. školních)46
Stadiony otevřené4
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)75
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení2
Ambulantní zařízení8
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení8
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé35
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost17
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa51
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa19
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa8
Samostatná ordinace lékaře specialisty 99
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení38
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení6
Zařízení lékárenské péče31
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle2
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice2
Partners Financial Services