Základní charakteristiky Ostrava

 Údaj
Kód obce554 821
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)21 422
Orná půda (ha)5 127
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)1 744
Ovocné sady (ha)53
Trvalé trávní porosty (ha)1 380
Zemědělská půda (ha)8 304
Lesní půda (ha)2 466
Vodní plochy (ha)953
Zastavěné plochy (ha)1 915
Ostatní plochy (ha)7 784
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem70 856
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství765
Průmysl celkem7 394
Stavebnictví6 932
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel19 096
Doprava a skladování1 667
Ubytování, stravování a pohostinství3 218
Informační a komunikační činnosti1 335
Peněžnictví a pojišťovnictví1 416
Činnosti v oblasti nemovitostí4 946
Profesní, vědecké a technické činnosti10 425
Administrativní a podpůrné činnosti1 732
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení42
Vzdělávání1 279
Zdravotní a sociální péče1 031
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1 710
Ostatní činnosti5 222
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů2
Nezjištěno2 733
podle právní formyStátní organizace216
Akciové společnosti1 198
Obchodní společnosti10 801
Družstevní organizace1 080
Finanční podniky2
Živnostníci44 654
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6 114
Zemědělští podnikatelé124
Ostatní právní formy7 520
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček27
Stálá kina5
Multikino1
Divadlo6
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)8
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)57
Kulturní zařízení ostatní91
Středisko pro volný čas dětí a mládeže19
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 53
Hřbitov22
Krematorium1
Smuteční síň9
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 21 422
Počet katastrů39
Počet územně technických jednotek39
Počet částí obce37
ObyvatelstvoŽivě narození celkem2 932
muži1 491
ženy1 441
Zemřelí celkem3 341
muži1 664
ženy1 677
Přirozený přírůstek celkem-409
muži-173
ženy-236
Přistěhovalí celkem3 858
muži1 939
ženy1 919
Vystěhovalí celkem5 650
muži2 783
ženy2 867
Saldo migrace celkem-1 792
muži-844
ženy-948
Přírůstek/úbytek celkem-2 201
muži-1 017
ženy-1 184
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži144 050
ženy153 371
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem42 196
muži21 560
ženy20 636
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži102 394
ženy101 689
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem51 142
muži20 096
ženy31 046
Střední stav obyvatel k 1.7.300 745
muži145 554
ženy155 191
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola81
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)6
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)73
Střední školyobory gymnázií17
obory středních odborných škol a praktických škol26
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť12
obory nástavbového studia10
Základní umělecká škola12
Konzervatoře1
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola6
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem105
z tohoDomovy pro seniory12
Domovy pro osoby se zdravotním postižení3
Azylové domy9
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež10
Sociální poradny29
Domy s pečovatelskou službou27
SportKoupaliště a bazény13
- z toho kryté bazény10
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)163
Tělocvičny (vč. školních)131
Stadiony otevřené9
Stadiony kryté6
Zimní stadiony kryté i otevřené4
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)68
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení6
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení5
Ambulantní zařízení9
Detašované pracoviště ambulantního zařízení5
Nemocnice 3
Detašované pracoviště nemocnice5
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení9
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé134
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé15
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost56
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa197
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa38
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa6
Samostatná ordinace lékaře specialisty 266
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty57
Ostatní samostatná zařízení144
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení17
Zařízení lékárenské péče108
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče5
Jesle0
Další dětská zařízení3
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc2
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci3
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice2
Partners Financial Services