Základní charakteristiky Karlovy Vary

 Údaj
Kód obce554 961
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 908
Orná půda (ha)562
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)204
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)688
Zemědělská půda (ha)1 459
Lesní půda (ha)2 559
Vodní plochy (ha)143
Zastavěné plochy (ha)290
Ostatní plochy (ha)1 458
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem17 599
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství221
Průmysl celkem1 357
Stavebnictví1 550
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel4 281
Doprava a skladování479
Ubytování, stravování a pohostinství1 311
Informační a komunikační činnosti213
Peněžnictví a pojišťovnictví322
Činnosti v oblasti nemovitostí2 512
Profesní, vědecké a technické činnosti2 376
Administrativní a podpůrné činnosti481
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení13
Vzdělávání233
Zdravotní a sociální péče300
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti519
Ostatní činnosti1 380
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno617
podle právní formyStátní organizace48
Akciové společnosti135
Obchodní společnosti3 789
Družstevní organizace38
Finanční podniky0
Živnostníci9 744
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 576
Zemědělští podnikatelé42
Ostatní právní formy2 524
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček14
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo9
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)14
Kulturní zařízení ostatní13
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 10
Hřbitov4
Krematorium1
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny42
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 909
Počet katastrů15
Počet územně technických jednotek15
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem426
muži205
ženy221
Zemřelí celkem557
muži257
ženy300
Přirozený přírůstek celkem-131
muži-52
ženy-79
Přistěhovalí celkem1 252
muži602
ženy650
Vystěhovalí celkem1 543
muži766
ženy777
Saldo migrace celkem-291
muži-164
ženy-127
Přírůstek/úbytek celkem-422
muži-216
ženy-206
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži24 035
ženy26 137
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem6 327
muži3 189
ženy3 138
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži16 917
ženy17 157
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem9 771
muži3 929
ženy5 842
Střední stav obyvatel k 1.7.50 690
muži24 294
ženy26 396
Průměrný věk43,9
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)10
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol9
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť6
obory nástavbového studia4
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola3
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem16
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny5
Domy s pečovatelskou službou5
SportKoupaliště a bazény9
- z toho kryté bazény5
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)22
Tělocvičny (vč. školních)14
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)37
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení2
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa47
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Samostatná ordinace lékaře specialisty 91
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení55
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče22
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče3
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services