Základní charakteristiky Abertamy

 Údaj
Kód obce554 979
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)870
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)6
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)513
Zemědělská půda (ha)519
Lesní půda (ha)141
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)189
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem360
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem39
Stavebnictví43
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel168
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství42
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí27
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno45
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci280
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy146
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 870
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži5
ženy7
Zemřelí celkem10
muži4
ženy6
Přirozený přírůstek celkem2
muži1
ženy1
Přistěhovalí celkem19
muži8
ženy11
Vystěhovalí celkem58
muži30
ženy28
Saldo migrace celkem-39
muži-22
ženy-17
Přírůstek/úbytek celkem-37
muži-21
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži634
ženy602
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem196
muži100
ženy96
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži474
ženy426
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem140
muži60
ženy80
Střední stav obyvatel k 1.7.1 295
muži663
ženy632
Průměrný věk38,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services