Základní charakteristiky Havířov

 Údaj
Kód obce555 088
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 208
Orná půda (ha)817
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)295
Ovocné sady (ha)72
Trvalé trávní porosty (ha)164
Zemědělská půda (ha)1 347
Lesní půda (ha)382
Vodní plochy (ha)119
Zastavěné plochy (ha)252
Ostatní plochy (ha)1 109
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem12 212
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství156
Průmysl celkem1 301
Stavebnictví1 227
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel3 681
Doprava a skladování267
Ubytování, stravování a pohostinství668
Informační a komunikační činnosti185
Peněžnictví a pojišťovnictví332
Činnosti v oblasti nemovitostí270
Profesní, vědecké a technické činnosti2 026
Administrativní a podpůrné činnosti173
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání246
Zdravotní a sociální péče198
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti288
Ostatní činnosti1 011
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno299
podle právní formyStátní organizace57
Akciové společnosti42
Obchodní společnosti872
Družstevní organizace15
Finanční podniky0
Živnostníci9 206
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 345
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy654
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček12
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)5
Kulturní zařízení ostatní10
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov8
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 208
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem724
muži380
ženy344
Zemřelí celkem869
muži450
ženy419
Přirozený přírůstek celkem-145
muži-70
ženy-75
Přistěhovalí celkem1 203
muži580
ženy623
Vystěhovalí celkem2 190
muži1 027
ženy1 163
Saldo migrace celkem-987
muži-447
ženy-540
Přírůstek/úbytek celkem-1 132
muži-517
ženy-615
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži37 551
ženy39 820
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem10 662
muži5 442
ženy5 220
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži26 543
ženy25 934
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem14 232
muži5 566
ženy8 666
Střední stav obyvatel k 1.7.79 101
muži38 396
ženy40 705
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola27
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)17
Střední školyobory gymnázií3
obory středních odborných škol a praktických škol7
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť5
obory nástavbového studia4
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem21
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře3
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny6
Domy s pečovatelskou službou5
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény3
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)33
Tělocvičny (vč. školních)35
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)29
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné2
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé31
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost16
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa42
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Samostatná ordinace lékaře specialisty 40
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty14
Ostatní samostatná zařízení25
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení5
Zařízení lékárenské péče21
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services