Základní charakteristiky Jáchymov

 Údaj
Kód obce555 215
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 077
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)537
Zemědělská půda (ha)558
Lesní půda (ha)4 075
Vodní plochy (ha)15
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)390
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem866
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství44
Průmysl celkem82
Stavebnictví127
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel312
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství108
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí88
Profesní, vědecké a technické činnosti45
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti75
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno62
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti146
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci593
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání45
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy224
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 111
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži14
ženy10
Zemřelí celkem35
muži17
ženy18
Přirozený přírůstek celkem-11
muži-3
ženy-8
Přistěhovalí celkem85
muži37
ženy48
Vystěhovalí celkem130
muži60
ženy70
Saldo migrace celkem-45
muži-23
ženy-22
Přírůstek/úbytek celkem-56
muži-26
ženy-30
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 411
ženy1 491
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem477
muži252
ženy225
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 019
ženy1 034
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem372
muži140
ženy232
Střední stav obyvatel k 1.7.2 999
muži1 448
ženy1 551
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény3
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)15
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services