Základní charakteristiky Suchohrdly

 Údaj
Kód obce555 231
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 368
Orná půda (ha)349
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)3
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)132
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)531
Lesní půda (ha)760
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)56
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem254
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem29
Stavebnictví42
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel64
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci184
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání30
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 368
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži10
ženy8
Zemřelí celkem12
muži5
ženy7
Přirozený přírůstek celkem6
muži5
ženy1
Přistěhovalí celkem40
muži23
ženy17
Vystěhovalí celkem46
muži18
ženy28
Saldo migrace celkem-6
muži5
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem0
muži10
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži600
ženy571
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem191
muži105
ženy86
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži428
ženy406
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem146
muži67
ženy79
Střední stav obyvatel k 1.7.1 169
muži591
ženy578
Průměrný věk38,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services