Základní charakteristiky Ostrov

 Údaj
Kód obce555 428
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 043
Orná půda (ha)1 312
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)114
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 080
Zemědělská půda (ha)2 506
Lesní půda (ha)1 519
Vodní plochy (ha)144
Zastavěné plochy (ha)118
Ostatní plochy (ha)756
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 112
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství101
Průmysl celkem513
Stavebnictví524
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 165
Doprava a skladování105
Ubytování, stravování a pohostinství287
Informační a komunikační činnosti51
Peněžnictví a pojišťovnictví96
Činnosti v oblasti nemovitostí283
Profesní, vědecké a technické činnosti385
Administrativní a podpůrné činnosti83
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání41
Zdravotní a sociální péče64
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti84
Ostatní činnosti320
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno270
podle právní formyStátní organizace15
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti229
Družstevní organizace10
Finanční podniky0
Živnostníci3 013
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání389
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy650
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 042
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem171
muži88
ženy83
Zemřelí celkem180
muži90
ženy90
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-2
ženy-7
Přistěhovalí celkem453
muži238
ženy215
Vystěhovalí celkem431
muži218
ženy213
Saldo migrace celkem22
muži20
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem13
muži18
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 491
ženy8 744
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 471
muži1 226
ženy1 245
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži6 102
ženy5 782
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 880
muži1 163
ženy1 717
Střední stav obyvatel k 1.7.17 255
muži8 496
ženy8 759
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 28
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení7
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services