Základní charakteristiky Sadov

 Údaj
Kód obce555 533
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 934
Orná půda (ha)458
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)413
Zemědělská půda (ha)900
Lesní půda (ha)732
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)248
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem340
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem38
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel69
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství25
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti28
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci250
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 934
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži7
ženy3
Zemřelí celkem14
muži11
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-4
ženy0
Přistěhovalí celkem54
muži28
ženy26
Vystěhovalí celkem32
muži14
ženy18
Saldo migrace celkem22
muži14
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem18
muži10
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži614
ženy639
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem201
muži101
ženy100
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži444
ženy450
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem158
muži69
ženy89
Střední stav obyvatel k 1.7.1 217
muži596
ženy621
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services