Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Hrádek

 Údaj
Kód obce556 301
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 691
Orná půda (ha)974
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)1 105
Zemědělská půda (ha)2 137
Lesní půda (ha)1 123
Vodní plochy (ha)85
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)305
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem303
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství59
Průmysl celkem54
Stavebnictví41
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel52
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci210
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 691
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži7
ženy5
Zemřelí celkem19
muži6
ženy13
Přirozený přírůstek celkem-7
muži1
ženy-8
Přistěhovalí celkem25
muži11
ženy14
Vystěhovalí celkem22
muži12
ženy10
Saldo migrace celkem3
muži-1
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem-4
muži0
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži698
ženy694
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem235
muži121
ženy114
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži498
ženy449
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem210
muži79
ženy131
Střední stav obyvatel k 1.7.1 386
muži691
ženy695
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services