Základní charakteristiky Měčín

 Údaj
Kód obce556 637
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 890
Orná půda (ha)2 108
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)64
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)588
Zemědělská půda (ha)2 764
Lesní půda (ha)866
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)50
Ostatní plochy (ha)188
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem250
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem31
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci159
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání30
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy30
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 890
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži3
ženy8
Zemřelí celkem11
muži9
ženy2
Přirozený přírůstek celkem0
muži-6
ženy6
Přistěhovalí celkem38
muži19
ženy19
Vystěhovalí celkem19
muži7
ženy12
Saldo migrace celkem19
muži12
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem19
muži6
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži597
ženy561
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem167
muži82
ženy85
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži429
ženy362
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem200
muži86
ženy114
Střední stav obyvatel k 1.7.1 134
muži587
ženy547
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services