Základní charakteristiky Švihov

 Údaj
Kód obce557 200
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 453
Orná půda (ha)1 473
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)73
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)467
Zemědělská půda (ha)2 022
Lesní půda (ha)1 172
Vodní plochy (ha)34
Zastavěné plochy (ha)46
Ostatní plochy (ha)179
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem435
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství42
Průmysl celkem60
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel108
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti66
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci268
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy40
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 459
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem26
muži15
ženy11
Zemřelí celkem17
muži8
ženy9
Přirozený přírůstek celkem9
muži7
ženy2
Přistěhovalí celkem60
muži22
ženy38
Vystěhovalí celkem45
muži23
ženy22
Saldo migrace celkem15
muži-1
ženy16
Přírůstek/úbytek celkem24
muži6
ženy18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži840
ženy864
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem270
muži136
ženy134
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži564
ženy542
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem328
muži140
ženy188
Střední stav obyvatel k 1.7.1 686
muži838
ženy848
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services