Základní charakteristiky Chlumčany

 Údaj
Kód obce557 781
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)904
Orná půda (ha)465
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)12
Zemědělská půda (ha)511
Lesní půda (ha)214
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)129
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem431
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem61
Stavebnictví86
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel103
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci302
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání48
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy60
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 904
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži7
ženy11
Zemřelí celkem23
muži13
ženy10
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-6
ženy1
Přistěhovalí celkem43
muži19
ženy24
Vystěhovalí celkem56
muži27
ženy29
Saldo migrace celkem-13
muži-8
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem-18
muži-14
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 224
ženy1 220
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem359
muži184
ženy175
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži875
ženy822
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem388
muži165
ženy223
Střední stav obyvatel k 1.7.2 445
muži1 235
ženy1 210
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services