Základní charakteristiky Starý Plzenec

 Údaj
Kód obce558 371
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 837
Orná půda (ha)527
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)144
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)210
Zemědělská půda (ha)883
Lesní půda (ha)579
Vodní plochy (ha)41
Zastavěné plochy (ha)56
Ostatní plochy (ha)279
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 294
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem181
Stavebnictví121
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel323
Doprava a skladování41
Ubytování, stravování a pohostinství61
Informační a komunikační činnosti30
Peněžnictví a pojišťovnictví21
Činnosti v oblasti nemovitostí47
Profesní, vědecké a technické činnosti194
Administrativní a podpůrné činnosti28
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání25
Zdravotní a sociální péče14
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti31
Ostatní činnosti102
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno41
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti108
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci937
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání146
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy97
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 839
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem58
muži28
ženy30
Zemřelí celkem44
muži22
ženy22
Přirozený přírůstek celkem14
muži6
ženy8
Přistěhovalí celkem122
muži60
ženy62
Vystěhovalí celkem95
muži42
ženy53
Saldo migrace celkem27
muži18
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem41
muži24
ženy17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 396
ženy2 492
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem738
muži361
ženy377
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 665
ženy1 637
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem848
muži370
ženy478
Střední stav obyvatel k 1.7.4 823
muži2 367
ženy2 456
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services