Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Stod

 Údaj
Kód obce558 389
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 003
Orná půda (ha)1 032
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)46
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)210
Zemědělská půda (ha)1 292
Lesní půda (ha)383
Vodní plochy (ha)44
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)233
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem712
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem109
Stavebnictví88
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel172
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí32
Profesní, vědecké a technické činnosti66
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti67
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno43
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci507
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání82
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy102
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 002
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži12
ženy20
Zemřelí celkem48
muži28
ženy20
Přirozený přírůstek celkem-16
muži-16
ženy0
Přistěhovalí celkem69
muži35
ženy34
Vystěhovalí celkem67
muži33
ženy34
Saldo migrace celkem2
muži2
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-14
muži-14
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 898
ženy1 807
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem497
muži259
ženy238
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 352
ženy1 188
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem668
muži287
ženy381
Střední stav obyvatel k 1.7.3 733
muži1 917
ženy1 816
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services