Základní charakteristiky Dýšina

 Údaj
Kód obce558 851
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 039
Orná půda (ha)295
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)51
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)43
Zemědělská půda (ha)389
Lesní půda (ha)394
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)207
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem429
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem77
Stavebnictví57
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel88
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí30
Profesní, vědecké a technické činnosti44
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti60
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci266
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání46
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy55
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 038
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži8
ženy7
Zemřelí celkem12
muži3
ženy9
Přirozený přírůstek celkem3
muži5
ženy-2
Přistěhovalí celkem57
muži32
ženy25
Vystěhovalí celkem53
muži28
ženy25
Saldo migrace celkem4
muži4
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem7
muži9
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži884
ženy913
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem327
muži154
ženy173
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži618
ženy577
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem275
muži112
ženy163
Střední stav obyvatel k 1.7.1 795
muži883
ženy912
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services