Základní charakteristiky Kožlany

 Údaj
Kód obce559 067
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 911
Orná půda (ha)1 742
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)181
Zemědělská půda (ha)1 976
Lesní půda (ha)659
Vodní plochy (ha)36
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)196
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem333
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem53
Stavebnictví55
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel67
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti18
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci251
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 911
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži6
ženy2
Zemřelí celkem11
muži6
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-3
muži0
ženy-3
Přistěhovalí celkem33
muži14
ženy19
Vystěhovalí celkem23
muži13
ženy10
Saldo migrace celkem10
muži1
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem7
muži1
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži697
ženy696
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem186
muži91
ženy95
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži519
ženy471
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem217
muži87
ženy130
Střední stav obyvatel k 1.7.1 390
muži698
ženy692
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services