Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Březová

 Údaj
Kód obce560 294
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 960
Orná půda (ha)177
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)1 888
Zemědělská půda (ha)2 101
Lesní půda (ha)3 062
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)76
Ostatní plochy (ha)691
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem518
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem49
Stavebnictví64
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel127
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství37
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí51
Profesní, vědecké a technické činnosti51
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti49
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno27
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci358
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání43
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy77
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 958
Počet katastrů14
Počet územně technických jednotek14
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži9
ženy13
Zemřelí celkem31
muži16
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-7
ženy-2
Přistěhovalí celkem73
muži31
ženy42
Vystěhovalí celkem51
muži27
ženy24
Saldo migrace celkem22
muži4
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem13
muži-3
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 337
ženy1 391
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem379
muži205
ženy174
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži934
ženy918
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem497
muži198
ženy299
Střední stav obyvatel k 1.7.2 710
muži1 337
ženy1 373
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services