Základní charakteristiky Krajková

 Údaj
Kód obce560 456
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 524
Orná půda (ha)463
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)711
Zemědělská půda (ha)1 209
Lesní půda (ha)1 899
Vodní plochy (ha)90
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)307
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem208
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem33
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel46
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci158
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 525
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži5
ženy4
Zemřelí celkem5
muži5
ženy0
Přirozený přírůstek celkem4
muži0
ženy4
Přistěhovalí celkem23
muži10
ženy13
Vystěhovalí celkem32
muži13
ženy19
Saldo migrace celkem-9
muži-3
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-3
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži463
ženy437
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem130
muži71
ženy59
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži331
ženy304
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem135
muži61
ženy74
Střední stav obyvatel k 1.7.901
muži459
ženy442
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services