Základní charakteristiky Nové Sedlo

 Údaj
Kód obce560 570
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 698
Orná půda (ha)165
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)77
Zemědělská půda (ha)271
Lesní půda (ha)366
Vodní plochy (ha)33
Zastavěné plochy (ha)28
Ostatní plochy (ha)1 000
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem427
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem75
Stavebnictví67
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel107
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí26
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti46
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci319
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy51
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 698
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži6
ženy11
Zemřelí celkem26
muži11
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-5
ženy-4
Přistěhovalí celkem108
muži41
ženy67
Vystěhovalí celkem78
muži37
ženy41
Saldo migrace celkem30
muži4
ženy26
Přírůstek/úbytek celkem21
muži-1
ženy22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 340
ženy1 287
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem414
muži209
ženy205
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži972
ženy893
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem348
muži159
ženy189
Střední stav obyvatel k 1.7.2 635
muži1 355
ženy1 280
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services