Základní charakteristiky Tachov

 Údaj
Kód obce560 715
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 085
Orná půda (ha)1 880
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)89
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)634
Zemědělská půda (ha)2 609
Lesní půda (ha)726
Vodní plochy (ha)128
Zastavěné plochy (ha)101
Ostatní plochy (ha)521
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 092
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství143
Průmysl celkem459
Stavebnictví287
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel817
Doprava a skladování147
Ubytování, stravování a pohostinství221
Informační a komunikační činnosti24
Peněžnictví a pojišťovnictví67
Činnosti v oblasti nemovitostí169
Profesní, vědecké a technické činnosti299
Administrativní a podpůrné činnosti71
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání32
Zdravotní a sociální péče43
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti65
Ostatní činnosti277
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno170
podle právní formyStátní organizace21
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti300
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci1 974
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání356
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy683
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 085
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem117
muži48
ženy69
Zemřelí celkem116
muži63
ženy53
Přirozený přírůstek celkem1
muži-15
ženy16
Přistěhovalí celkem213
muži99
ženy114
Vystěhovalí celkem295
muži131
ženy164
Saldo migrace celkem-82
muži-32
ženy-50
Přírůstek/úbytek celkem-81
muži-47
ženy-34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 175
ženy6 420
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 693
muži842
ženy851
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 562
ženy4 433
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 907
muži771
ženy1 136
Střední stav obyvatel k 1.7.12 682
muži6 249
ženy6 433
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 12
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services