Základní charakteristiky Bor

 Údaj
Kód obce560 758
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)11 653
Orná půda (ha)5 034
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)72
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 355
Zemědělská půda (ha)6 461
Lesní půda (ha)3 929
Vodní plochy (ha)346
Zastavěné plochy (ha)120
Ostatní plochy (ha)796
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem967
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství102
Průmysl celkem130
Stavebnictví70
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel301
Doprava a skladování49
Ubytování, stravování a pohostinství71
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí72
Profesní, vědecké a technické činnosti51
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče18
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti63
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno85
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti120
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci577
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání76
Zemědělští podnikatelé25
Ostatní právní formy291
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 11 652
Počet katastrů17
Počet územně technických jednotek17
Počet částí obce22
ObyvatelstvoŽivě narození celkem39
muži23
ženy16
Zemřelí celkem53
muži28
ženy25
Přirozený přírůstek celkem-14
muži-5
ženy-9
Přistěhovalí celkem107
muži48
ženy59
Vystěhovalí celkem153
muži77
ženy76
Saldo migrace celkem-46
muži-29
ženy-17
Přírůstek/úbytek celkem-60
muži-34
ženy-26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 061
ženy2 068
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem653
muži343
ženy310
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 523
ženy1 451
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem502
muži195
ženy307
Střední stav obyvatel k 1.7.4 184
muži2 090
ženy2 094
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services