Základní charakteristiky Česká Lípa

 Údaj
Kód obce561 380
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 610
Orná půda (ha)1 914
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)158
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)1 535
Zemědělská půda (ha)3 611
Lesní půda (ha)1 576
Vodní plochy (ha)188
Zastavěné plochy (ha)218
Ostatní plochy (ha)1 016
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem8 400
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství154
Průmysl celkem1 092
Stavebnictví1 046
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 329
Doprava a skladování260
Ubytování, stravování a pohostinství512
Informační a komunikační činnosti135
Peněžnictví a pojišťovnictví211
Činnosti v oblasti nemovitostí334
Profesní, vědecké a technické činnosti1 093
Administrativní a podpůrné činnosti131
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání158
Zdravotní a sociální péče149
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti209
Ostatní činnosti650
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno326
podle právní formyStátní organizace34
Akciové společnosti44
Obchodní společnosti672
Družstevní organizace12
Finanční podniky0
Živnostníci6 037
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání928
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy879
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov7
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 610
Počet katastrů14
Počet územně technických jednotek14
Počet částí obce14
ObyvatelstvoŽivě narození celkem376
muži192
ženy184
Zemřelí celkem286
muži145
ženy141
Přirozený přírůstek celkem90
muži47
ženy43
Přistěhovalí celkem872
muži391
ženy481
Vystěhovalí celkem1 173
muži563
ženy610
Saldo migrace celkem-301
muži-172
ženy-129
Přírůstek/úbytek celkem-211
muži-125
ženy-86
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži17 865
ženy19 092
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem5 738
muži2 909
ženy2 829
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži12 975
ženy13 331
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 913
muži1 981
ženy2 932
Střední stav obyvatel k 1.7.37 321
muži18 076
ženy19 245
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola12
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)10
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol7
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia3
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem12
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy4
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)17
Tělocvičny (vč. školních)10
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé18
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 44
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení23
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče14
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services