Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Doksy

 Údaj
Kód obce561 495
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 497
Orná půda (ha)1 408
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)309
Zemědělská půda (ha)1 779
Lesní půda (ha)4 536
Vodní plochy (ha)538
Zastavěné plochy (ha)80
Ostatní plochy (ha)563
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 341
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství64
Průmysl celkem146
Stavebnictví126
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel340
Doprava a skladování32
Ubytování, stravování a pohostinství219
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí63
Profesní, vědecké a technické činnosti112
Administrativní a podpůrné činnosti20
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání25
Zdravotní a sociální péče18
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti38
Ostatní činnosti81
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno54
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti68
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 037
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání104
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy155
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 492
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem41
muži24
ženy17
Zemřelí celkem61
muži35
ženy26
Přirozený přírůstek celkem-20
muži-11
ženy-9
Přistěhovalí celkem139
muži58
ženy81
Vystěhovalí celkem103
muži45
ženy58
Saldo migrace celkem36
muži13
ženy23
Přírůstek/úbytek celkem16
muži2
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 532
ženy2 656
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem741
muži371
ženy370
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 791
ženy1 720
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem936
muži370
ženy566
Střední stav obyvatel k 1.7.5 144
muži2 513
ženy2 631
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)12
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services