Základní charakteristiky Jablonné v Podještědí

 Údaj
Kód obce561 631
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 785
Orná půda (ha)1 215
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)74
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)1 458
Zemědělská půda (ha)2 750
Lesní půda (ha)2 463
Vodní plochy (ha)98
Zastavěné plochy (ha)73
Ostatní plochy (ha)401
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem778
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství46
Průmysl celkem124
Stavebnictví112
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel201
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství74
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí16
Profesní, vědecké a technické činnosti51
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti58
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti50
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci579
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání57
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy90
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 785
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem38
muži21
ženy17
Zemřelí celkem54
muži32
ženy22
Přirozený přírůstek celkem-16
muži-11
ženy-5
Přistěhovalí celkem77
muži33
ženy44
Vystěhovalí celkem116
muži45
ženy71
Saldo migrace celkem-39
muži-12
ženy-27
Přírůstek/úbytek celkem-55
muži-23
ženy-32
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 853
ženy1 833
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem579
muži308
ženy271
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 323
ženy1 252
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem532
muži222
ženy310
Střední stav obyvatel k 1.7.3 754
muži1 886
ženy1 868
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services