Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Zákupy

 Údaj
Kód obce562 262
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 077
Orná půda (ha)1 085
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)56
Ovocné sady (ha)62
Trvalé trávní porosty (ha)711
Zemědělská půda (ha)1 915
Lesní půda (ha)1 745
Vodní plochy (ha)107
Zastavěné plochy (ha)63
Ostatní plochy (ha)247
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem558
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství39
Průmysl celkem88
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel125
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti50
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti41
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti48
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci393
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání56
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 077
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži15
ženy19
Zemřelí celkem25
muži14
ženy11
Přirozený přírůstek celkem9
muži1
ženy8
Přistěhovalí celkem138
muži71
ženy67
Vystěhovalí celkem89
muži46
ženy43
Saldo migrace celkem49
muži25
ženy24
Přírůstek/úbytek celkem58
muži26
ženy32
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 412
ženy1 428
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem491
muži235
ženy256
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 011
ženy903
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem435
muži166
ženy269
Střední stav obyvatel k 1.7.2 778
muži1 377
ženy1 401
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services