Základní charakteristiky Děčín

 Údaj
Kód obce562 335
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)11 770
Orná půda (ha)840
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)531
Ovocné sady (ha)124
Trvalé trávní porosty (ha)1 389
Zemědělská půda (ha)2 885
Lesní půda (ha)7 071
Vodní plochy (ha)277
Zastavěné plochy (ha)340
Ostatní plochy (ha)1 197
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem11 550
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství208
Průmysl celkem1 322
Stavebnictví1 635
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel3 556
Doprava a skladování485
Ubytování, stravování a pohostinství852
Informační a komunikační činnosti197
Peněžnictví a pojišťovnictví304
Činnosti v oblasti nemovitostí558
Profesní, vědecké a technické činnosti1 149
Administrativní a podpůrné činnosti220
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení13
Vzdělávání137
Zdravotní a sociální péče203
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti268
Ostatní činnosti827
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno378
podle právní formyStátní organizace43
Akciové společnosti45
Obchodní společnosti973
Družstevní organizace26
Finanční podniky0
Živnostníci8 134
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 150
Zemědělští podnikatelé38
Ostatní právní formy1 768
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček11
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 9
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 11 770
Počet katastrů22
Počet územně technických jednotek22
Počet částí obce35
ObyvatelstvoŽivě narození celkem505
muži257
ženy248
Zemřelí celkem525
muži252
ženy273
Přirozený přírůstek celkem-20
muži5
ženy-25
Přistěhovalí celkem1 049
muži451
ženy598
Vystěhovalí celkem1 051
muži512
ženy539
Saldo migrace celkem-2
muži-61
ženy59
Přírůstek/úbytek celkem-22
muži-56
ženy34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži24 389
ženy25 900
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem7 952
muži4 036
ženy3 916
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži16 728
ženy16 788
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem8 821
muži3 625
ženy5 196
Střední stav obyvatel k 1.7.50 491
muži24 514
ženy25 977
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola10
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)12
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol7
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť4
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem23
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení2
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny7
Domy s pečovatelskou službou5
SportKoupaliště a bazény5
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)33
Stadiony otevřené6
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)96
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení3
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení3
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé23
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa36
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 49
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení18
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče20
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services