Základní charakteristiky Česká Kamenice

 Údaj
Kód obce562 394
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 877
Orná půda (ha)286
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)92
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)1 244
Zemědělská půda (ha)1 636
Lesní půda (ha)1 775
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)63
Ostatní plochy (ha)379
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 226
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství50
Průmysl celkem214
Stavebnictví185
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel343
Doprava a skladování40
Ubytování, stravování a pohostinství67
Informační a komunikační činnosti16
Peněžnictví a pojišťovnictví23
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti85
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání15
Zdravotní a sociální péče20
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti21
Ostatní činnosti101
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno38
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti74
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci907
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání103
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy140
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 877
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem69
muži34
ženy35
Zemřelí celkem67
muži25
ženy42
Přirozený přírůstek celkem2
muži9
ženy-7
Přistěhovalí celkem158
muži72
ženy86
Vystěhovalí celkem173
muži86
ženy87
Saldo migrace celkem-15
muži-14
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-13
muži-5
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 779
ženy2 765
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem883
muži458
ženy425
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 919
ženy1 808
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem934
muži402
ženy532
Střední stav obyvatel k 1.7.5 564
muži2 798
ženy2 766
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services