Základní charakteristiky Chřibská

 Údaj
Kód obce562 530
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 596
Orná půda (ha)166
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)53
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)643
Zemědělská půda (ha)861
Lesní půda (ha)553
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)128
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem231
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství26
Průmysl celkem35
Stavebnictví45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel47
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci170
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 596
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži7
ženy8
Zemřelí celkem14
muži7
ženy7
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem28
muži16
ženy12
Vystěhovalí celkem58
muži25
ženy33
Saldo migrace celkem-30
muži-9
ženy-21
Přírůstek/úbytek celkem-29
muži-9
ženy-20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži702
ženy688
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem215
muži116
ženy99
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži501
ženy476
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem198
muži85
ženy113
Střední stav obyvatel k 1.7.1 428
muži718
ženy710
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services