Základní charakteristiky Varnsdorf

 Údaj
Kód obce562 882
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 617
Orná půda (ha)104
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)255
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)720
Zemědělská půda (ha)1 081
Lesní půda (ha)973
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)162
Ostatní plochy (ha)371
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 742
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství68
Průmysl celkem298
Stavebnictví330
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel787
Doprava a skladování91
Ubytování, stravování a pohostinství226
Informační a komunikační činnosti58
Peněžnictví a pojišťovnictví59
Činnosti v oblasti nemovitostí103
Profesní, vědecké a technické činnosti248
Administrativní a podpůrné činnosti40
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání50
Zdravotní a sociální péče49
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti49
Ostatní činnosti239
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno188
podle právní formyStátní organizace21
Akciové společnosti21
Obchodní společnosti255
Družstevní organizace8
Finanční podniky0
Živnostníci1 957
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání249
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy291
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)5
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 617
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem150
muži88
ženy62
Zemřelí celkem172
muži85
ženy87
Přirozený přírůstek celkem-22
muži3
ženy-25
Přistěhovalí celkem321
muži153
ženy168
Vystěhovalí celkem371
muži162
ženy209
Saldo migrace celkem-50
muži-9
ženy-41
Přírůstek/úbytek celkem-72
muži-6
ženy-66
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži7 632
ženy8 098
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 449
muži1 258
ženy1 191
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 368
ženy5 398
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 515
muži1 006
ženy1 509
Střední stav obyvatel k 1.7.15 780
muži7 610
ženy8 170
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola7
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services