Základní charakteristiky Kadaň

 Údaj
Kód obce563 102
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 562
Orná půda (ha)1 260
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)82
Ovocné sady (ha)152
Trvalé trávní porosty (ha)1 184
Zemědělská půda (ha)2 678
Lesní půda (ha)1 212
Vodní plochy (ha)200
Zastavěné plochy (ha)165
Ostatní plochy (ha)2 307
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 314
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství148
Průmysl celkem358
Stavebnictví579
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel850
Doprava a skladování61
Ubytování, stravování a pohostinství202
Informační a komunikační činnosti42
Peněžnictví a pojišťovnictví68
Činnosti v oblasti nemovitostí164
Profesní, vědecké a technické činnosti291
Administrativní a podpůrné činnosti63
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání58
Zdravotní a sociální péče64
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti125
Ostatní činnosti245
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno202
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti15
Obchodní společnosti211
Družstevní organizace9
Finanční podniky0
Živnostníci2 221
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání320
Zemědělští podnikatelé25
Ostatní právní formy710
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)5
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 562
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem166
muži76
ženy90
Zemřelí celkem190
muži103
ženy87
Přirozený přírůstek celkem-24
muži-27
ženy3
Přistěhovalí celkem470
muži249
ženy221
Vystěhovalí celkem478
muži239
ženy239
Saldo migrace celkem-8
muži10
ženy-18
Přírůstek/úbytek celkem-32
muži-17
ženy-15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 876
ženy9 154
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 875
muži1 483
ženy1 392
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži6 313
ženy6 100
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 742
muži1 080
ženy1 662
Střední stav obyvatel k 1.7.18 071
muži8 887
ženy9 184
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem9
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení2
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)20
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa13
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 10
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services