Základní charakteristiky Rychnov u Jablonce nad Nisou

 Údaj
Kód obce563 790
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 225
Orná půda (ha)279
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)332
Zemědělská půda (ha)644
Lesní půda (ha)414
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)139
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem680
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem124
Stavebnictví90
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel132
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství34
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí30
Profesní, vědecké a technické činnosti75
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání19
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti47
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti48
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci522
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání50
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy50
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 225
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži15
ženy15
Zemřelí celkem16
muži8
ženy8
Přirozený přírůstek celkem14
muži7
ženy7
Přistěhovalí celkem109
muži53
ženy56
Vystěhovalí celkem91
muži35
ženy56
Saldo migrace celkem18
muži18
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem32
muži25
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 360
ženy1 323
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem517
muži286
ženy231
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži932
ženy910
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem324
muži142
ženy182
Střední stav obyvatel k 1.7.2 640
muži1 329
ženy1 311
Průměrný věk37,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services