Základní charakteristiky Liberec

 Údaj
Kód obce563 889
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)10 609
Orná půda (ha)946
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)870
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)1 908
Zemědělská půda (ha)3 727
Lesní půda (ha)4 237
Vodní plochy (ha)95
Zastavěné plochy (ha)665
Ostatní plochy (ha)1 885
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem32 533
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství490
Průmysl celkem4 479
Stavebnictví5 469
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel9 309
Doprava a skladování929
Ubytování, stravování a pohostinství1 581
Informační a komunikační činnosti676
Peněžnictví a pojišťovnictví491
Činnosti v oblasti nemovitostí1 660
Profesní, vědecké a technické činnosti4 763
Administrativní a podpůrné činnosti867
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení25
Vzdělávání661
Zdravotní a sociální péče456
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti829
Ostatní činnosti2 254
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno554
podle právní formyStátní organizace105
Akciové společnosti204
Obchodní společnosti4 353
Družstevní organizace175
Finanční podniky0
Živnostníci21 942
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání2 709
Zemědělští podnikatelé54
Ostatní právní formy4 145
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček9
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo4
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 14
Hřbitov10
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 10 609
Počet katastrů26
Počet územně technických jednotek26
Počet částí obce33
ObyvatelstvoŽivě narození celkem1 176
muži605
ženy571
Zemřelí celkem1 059
muži499
ženy560
Přirozený přírůstek celkem117
muži106
ženy11
Přistěhovalí celkem2 319
muži1 152
ženy1 167
Vystěhovalí celkem2 328
muži1 187
ženy1 141
Saldo migrace celkem-9
muži-35
ženy26
Přírůstek/úbytek celkem108
muži71
ženy37
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži49 336
ženy52 777
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem15 713
muži8 002
ženy7 711
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži34 350
ženy34 774
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem17 276
muži6 984
ženy10 292
Střední stav obyvatel k 1.7.101 704
muži49 120
ženy52 584
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola41
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)27
Střední školyobory gymnázií4
obory středních odborných škol a praktických škol17
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť6
obory nástavbového studia5
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola4
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem49
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení5
Azylové domy2
Chráněné bydlení3
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny13
Domy s pečovatelskou službou5
SportKoupaliště a bazény9
- z toho kryté bazény6
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)52
Tělocvičny (vč. školních)45
Stadiony otevřené5
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)45
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení2
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé48
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost22
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa67
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 90
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení61
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení8
Zařízení lékárenské péče38
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice2
Partners Financial Services