Základní charakteristiky Hejnice

 Údaj
Kód obce564 044
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 841
Orná půda (ha)49
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)198
Zemědělská půda (ha)308
Lesní půda (ha)3 401
Vodní plochy (ha)26
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)80
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem636
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství72
Průmysl celkem91
Stavebnictví119
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel136
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství66
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti48
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci508
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání42
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy53
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 819
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem38
muži19
ženy19
Zemřelí celkem27
muži16
ženy11
Přirozený přírůstek celkem11
muži3
ženy8
Přistěhovalí celkem77
muži36
ženy41
Vystěhovalí celkem78
muži38
ženy40
Saldo migrace celkem-1
muži-2
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem10
muži1
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 326
ženy1 435
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem456
muži219
ženy237
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži933
ženy953
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem419
muži174
ženy245
Střední stav obyvatel k 1.7.2 772
muži1 333
ženy1 439
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services