Základní charakteristiky Hodkovice nad Mohelkou

 Údaj
Kód obce564 061
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 349
Orná půda (ha)271
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)388
Zemědělská půda (ha)716
Lesní půda (ha)375
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)212
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem639
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem119
Stavebnictví93
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel172
Doprava a skladování27
Ubytování, stravování a pohostinství28
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí29
Profesní, vědecké a technické činnosti58
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti47
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci473
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání50
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 349
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži14
ženy13
Zemřelí celkem27
muži10
ženy17
Přirozený přírůstek celkem0
muži4
ženy-4
Přistěhovalí celkem73
muži28
ženy45
Vystěhovalí celkem62
muži26
ženy36
Saldo migrace celkem11
muži2
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem11
muži6
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 376
ženy1 414
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem429
muži214
ženy215
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži985
ženy944
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem432
muži177
ženy255
Střední stav obyvatel k 1.7.2 795
muži1 371
ženy1 424
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services