Základní charakteristiky Mníšek

 Údaj
Kód obce564 231
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 544
Orná půda (ha)44
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)546
Zemědělská půda (ha)619
Lesní půda (ha)1 803
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)91
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem404
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem71
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel98
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti31
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci315
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 544
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži7
ženy10
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem10
muži3
ženy7
Přistěhovalí celkem84
muži32
ženy52
Vystěhovalí celkem45
muži26
ženy19
Saldo migrace celkem39
muži6
ženy33
Přírůstek/úbytek celkem49
muži9
ženy40
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži711
ženy740
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem286
muži144
ženy142
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži496
ženy492
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem177
muži71
ženy106
Střední stav obyvatel k 1.7.1 384
muži690
ženy694
Průměrný věk37,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services